De ouder

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Hello Kiddies uitgevoerd wordt door middel van het geven van adviezen. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

  • Voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
  • Voedingsaangelegenheden
  • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding
  • Veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
  • Wijziging van de prijs van de opvang

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen en brengen wij u graag in contact met de leden van de oudercommissie.

Klachtencommissie (geschillencommissie)

Uw kind is bij medewerkers van kindercentrum Hello Kiddies in goede handen. Echter kan er een enkele keer iets niet gaan als gewenst in de kinderopvang van uw kind of in de organisatie van de kinderopvang. Wij hebben een interne en externe klachtenprocedure.

Interne klachtenprocedure:

U kind is bij medewerkers van kindercentrum Hello kidddies in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets misgaan in de kinderopvang van u kind of in de organisatie van de kinderopvang. Kinderopvang is mensen werk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekortschieten, of ons niet aan de afspraak houden dan horen wij het graag van u. Van u kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne en externe klachtprocedure, die naar elkaar maar ook los van elkaar kunnen gevolgd. (U kunt ook de interne klachten produceren over slaan).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wit Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de wet Klachtrecht. Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aan gaat, bijvoorbeeld de groepsleiding.  Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de klachten coördinator: Wajihah Quraishi.

De klacht coördinator noteert de klacht zo dat deze is geregisterd misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen bijvoorbeeld na het maken van afspraken of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als u klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van u klacht en de omschrijving hiervan, u krijgt 20 werkdagen na het indienen van u klacht schriftelijke bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als u klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. En ontvangt u hier van een kopie. U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienden bij de klachten coordinator. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangt  van u klacht . U krijgt 20 werkdagen na het indienen van u klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Voor meer informatie over de interne klachtenregeling kunt u kijken in de interne klachten regelement die op locatie inzichtelijk is.

De contact gegevens van de klachten coördinator van kinderdagverblijf Hello kiddies:

KDV: Hello kiddies
T.A. V. W.Quraishi
Picassoweg 3
1328 KJ Almere

Telefoon : 036-7851826
info@hellokiddies.nl

Externe klachtenprocedure:

Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u uw klacht rechtstreeks indienen bij een externe en onafhankelijke klachtencommissie. Meer informatie hierover en hoe dit in zijn werk gaat, is te vinden op hun website:
www.degeschillencommissie.nl