Visie

Kindercentrum Hello Kiddies is een vertrouwde plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Binnen Hello Kiddies streven wij naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. Wij zijn een transparante organisatie. Wij hebben een open houding naar elkaar, wij staan open voor ideeën van ouders en personeel en geven openheid over onze werkwijze.

Wij zijn van mening dat opvoeders het recht hebben op de mogelijkheid om het huishouden en de opvoeding van de kinderen te combineren met een opleiding of een baan buitenshuis.

Wij vinden het van belang dat het kind zich ontwikkelt tot een “goed mens”. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.

Ieder kind wordt geboren als individu, met eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Hello Kiddies biedt ieder kind de ruimte om temperament en kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen. Hello kiddies reikt de kinderen handvatten aan om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Hierbij verliezen wij het individueel- en groepsbelang niet uit het oog. Wij zullen het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en zullen in onze houding laten blijken dat het kind serieus genomen wordt en dat het er mag zijn!

In ons gezellig ingerichte kindercentrum voelen u en uw kind zich meteen thuis. Het kindercentrum voldoet geheel aan de verordening van de gemeente Almere en voldoet ook aan de eisen conform de cao-kinderopvang.

IMG_3779

Uk en Puk

Wij werken aan de hand van de methode ‘’Uk en Puk’’. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel.

puk

Verse warme maaltijd

Bij Hello Kiddies wordt er elke dag een verse warme maaltijd bereid, die tevens voldoet aan de schijf van vijf.

Een gezonde start!

Wij besteden extra aandacht aan gezonde voeding en voldoende beweging. Al onze medewerkers hebben de scholing ‘’Een gezonde start!’’ gevolgd.

Vaste leidsters en huiselijke sfeer

Hello Kiddies bestaat uit een vast en hecht team van pedagogisch medewerkers die de kinderen met een warm hart ontvangen.

[/vc_row]