KDV (0-4 jaar)

Wat bieden wij aan:

In onze verticale groep vangen wij kinderen op van 0 tot 4 jaar. Voor de kinderen die starten bij Hello Kiddies gaat er een hele nieuwe wereld open. Kinderen gaan steeds door allerlei nieuwe fases heen. Onze pedagogisch medewerkers staan te poppelen om uw kind op deze ontdekkingsreis mee te nemen.

De vier doelstellingen (emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale competentie en normen/waarden) staan bij de allerkleinste al centraal. Door middel van leuke activiteiten worden de verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Te denken valt aan rollen/gooien met de bal voor de grove motoriek. Bij het KDV wordt er themagericht gewerkt aan de hand van Uk en Puk.

Het fysieke contact is erg belangrijk bij kinderen, het biedt namelijk het gevoel van veiligheid. Bij Hello Kiddies wordt hier veel aandacht aan besteed.

Dagritme:

07:00–09:00 Kinderen kunnen gebracht worden en ouders en leidsters wisselen informatie uit. Er is gelegenheid voor thee en koffie voor de ouders.
09:00–9:30 Kinderen gaan aan tafel en worden begroet met goedemorgen liedjes en educatieve liedjes. Daarna wordt er fruit gegeten en gedronken. Vervolgens gaan de kinderen naar het toilet of worden verschoond.
9.30- 11:00 Baby’s gaan naar bed voor hun eerste slaapje.

De andere kinderen krijgen activiteiten aangeboden om de verschillende ontwikkelgebieden te stimuleren, te denken valt aan cognitie en fijne motoriek.

Hierna gaan zij naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en wordt er binnen een activiteit aangeboden om de grove motoriek te stimuleren.

11:00 – 11:30 Uk en Puk activiteit in een kring.
11:30–12:00 Gezamenlijk opruimen, handen wassen en aan tafel.

Warme maaltijd nuttigen en water drinken.

Na de warme maaltijd poetsen de kinderen, vanaf 2 jaar, onder begeleiding hun tanden.

12:00-15:00 Dreumesen en peuters worden verschoond of gaan naar het toilet. Zij gaan naar bed voor een middagdutje. Peuters die wakker blijven, krijgen tafelactiviteiten aangeboden.

Baby’s krijgen passende activiteiten aangeboden.

15:00–15:30 Dreumesen en peuters worden uit bed gehaald, gaan naar de wc of worden verschoond.

Baby’s worden verschoond en gaan naar bed voor hun tweede slaapje.

15:30 -16:00 De kinderen krijgen brood aangeboden met gezond beleg. Zij drinken hierbij een kopje thee.
16:00 -19:00 De kinderen krijgen de gelegenheid tot vrijspelen. Vanaf 17:00 uur krijgen de kinderen hun laatste verschoning en kunnen zij opgehaald worden. Wisseling van informatie vindt plaatst tussen ouders en leidsters.

18:00 uur krijgen de kinderen, die nog aanwezig zijn, een volkorenkoekje/cracker aangeboden met een beker melk.

*Allerkleinste baby’s volgen het voedings- en slaapritme van thuis.