Peuter speelgroep

Peuter speelgroep

 Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij mogelijkheden om lekker te spelen met leeftijdsgenootjes

De groep bestaat uit maximaal 14 kinderen met twee vaste leidsters.

De peuter speelgroep is van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Er dienen minimaal twee ochtenden afgenomen te worden.

U mag zelf de dagen bepalen en ruilen van de dagen is mogelijk mits de bezetting van de groep dit toelaat.

 Dag indeling peuterochtend

 

09.00 – 10.00 uur

 

kinderen gaan aan tafel en worden begroet met goedemorgen liedje dan gaan ze fruit eten en water drinken vervolgens gaan de kinderen naar de toilet of worden verschoond.

 

10.00 -  11.00 uur

 

gerichte keuze activiteiten (  plakken, kleien, knippen, buiten spelen etc)

11.00 –  11.45 uur

 

Gezamenlijk opruimen en daarna een kringgesprek.

Kinderen worden opgehaald of  eten mee.

 

 

Openingstijden en sluiting dagen

We zijn alle ochtenden in de week geopend van 08.45 uur tot 11.45 uur, 40 weken per jaar.

 Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Activiteiten

Op de peutergroepen wordt iedere ochtend van 9.00- 11.30 uur spelenderwijs en binnen een vaste structuur peuteractiviteiten aangeboden, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van peuters. Iedere 4 tot 6 weken wordt een thema helemaal uitgewerkt; de activiteiten, inrichting en speelmateriaal worden hier op aangepast.

 In het activiteitenaanbod worden de thema’s  heel divers uitgewerkt; door te bewegen, op bezoek te gaan,  te knutselen, te ontdekken, te dansen, te ontmoeten, te lezen, samen te werken, te zingen, een werkblad te maken, fantasie te gebruiken, en zo nog veel meer! Naast de activiteiten is er natuurlijk ook voldoende ruimte voor vrij spel.

Vaste onderdelen van de ochtend zijn een kringmoment, verschillende activiteiten in kleine groepjes, een eet- en drinkmoment, buiten spelen, voorlezen en zingen.

Het is belangrijk om vanaf de leeftijd van 2 jaar kinderen deel te laten nemen aan een voorschoolse voorziening. Samen spelen in een groep heeft positieve effecten op alle ontwikkelingsgebieden; kinderen worden gestimuleerd in sociale, emotionele en fysieke vaardigheden en op het terrein van spraak, taal en zelfredzaamheid. Kinderen leren om deel uit te maken van een groep, samen te spelen en vriendjes te maken. 

Eet- en drinkmomenten


Gezonde voeding heeft een positieve invloed op het gedrag en de ontwikkeling van uw kind. Samen met elkaar aan tafel heeft een positief effect op het eetgedrag van uw kind. Op kindercentrum Hello Kiddies wordt er veel waarde gehecht aan regelmaat. Zo zullen wij dan ook op vaste tijden met de kinderen aan tafel gaan. Elke maaltijd wordt bij ons gezamenlijk aan tafel genuttigd, met alle kinderen erbij Wij bieden de kinderen warme maaltijden en tussendoortjes. Onder tussendoortjes verstaan we; vers fruit, yoghurt, vla, koekjes of rauwkost.

 Diëten en allergieën

Binnen ons kinderdagverblijf houden wij graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen.  Ouders zijn echter verantwoordelijk om de pedagogisch medewerker op de hoogte te stellen van diëten, allergieën of wensen m.b.t. de voeding van een kind. Deze wensen en bijzonderheden worden besproken tijdens het intakegesprek en beschreven op het aanmeldingsformulier.Mocht er bij een kind kans zijn op een erge allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn ouders verantwoordelijk om stap voor stap door te geven hoe er in dergelijke situaties gehandeld moet worden.

Mocht er verder speciale voeding nodig zijn, vragen wij u dit van thuis mee te nemen.

 Feesten en traktaties

Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk altijd een traktatie uitdelen. Deze traktatie moet echter wel gezond zijn, verpakt én op de leeftijd gericht zijn.Onze medewerkers kunnen ouders te allen tijde adviseren in gezonde en leuke traktaties.Daarnaast vieren wij uiteraard ook de verjaardag met de kinderen. In overleg met de ouders kijken wij op welke dag dit kan gebeuren. Er zal deze dag gezorgd worden voor een feeststoel en feestmuts!

Traktaties geven wij altijd mee naar huis. Zo heeft u als ouders zelf de keus of uw kind de traktatie mag nuttigen.  

 

Warme maaltijd

het is ook mogelijk dat u kind een warme maaltijd nuttigt dit tegen een kleine betaling van 2,50 EUR .

De maaltijden worden dagelijks zorgvuldig volgens de schijf van vijf bereid.