De dagelijkse gang van zaken BSO

Uitstapjes

Er zullen uitstapjes ondernomen worden. Uitstapjes worden voor de gezelligheid en de ontspanning gemaakt, maar dragen ook bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind; ze komen in aanraking met nieuwe situaties. Te denken valt aan (grote) speeltuinen, pretparken, artis, Amsterdamse bosbaan, geitenboerderij, Ballorig, jeugdtheater, bibliotheek e.d. Deze dagen zullen ruim van te voren worden gecommuniceerd met de ouders per email, nieuwsbrieven, en mondeling toegelicht. Er worden vaste vertrek- en aankomsttijden afgesproken met ouders. Omdat Hello Kiddies graag elk kind een dagje uit gunt, zullen de excursies op verschillende dagen aangeboden worden zodat elk kind er aan kan deelnemen. Pedagogisch medewerkers begeleiden de uitstapjes en worden in het vervoer soms bijgestaan door behulpzame vrijwilligers, vaak ouders.

Voor dit soort uitstapjes - zeker wanneer de kinderen per auto worden vervoerd - wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.

 Vervoer naar de buitenschoolse opvang

Waar mogelijk halen de pedagogisch medewerkers de kinderen op van school en lopen zij gezamenlijk naar de buitenschoolse opvang locatie. Soms ligt een school te ver van de bso om de kinderen te voet op te halen. In dat geval vindt het vervoer plaats met een auto van Hello Kiddies. We nemen geen kinderen mee op de fiets of met de fiets. Als ouders dit wel willen moeten de kinderen van school zelf op de fiets naar de BSO fietsen. Dit is op de verantwoording van de ouders. Ouders tekenen hier ook voor. We brengen geen kinderen naar clubs of sport. Willen de ouders dat de kinderen hier wel heen gaan, moeten de ouders dit zelf vervoer regelen. Als de kinderen zelf mogen gaan is dit op eigen verantwoording van de ouders.

 Toezicht houden op TV, Computer en internetgebruik

De kinderen mogen slechts een beperkte tijd televisie kijken of computerspelletjes spelen. Er wordt selectief aangeschaft. Bij aankoop van een spel of video/dvd wordt zorgvuldig bekeken

of het geschikt is voor de betreffende leeftijdscategorie, door te letten op kijkwijzer en omschrijving, dit o.a. in verband met het waarborgen van de emotionele veiligheid. Het voorkomen van gewelddadigheden, bloot en grof taalgebruik zijn redenen om een spel, video/DVD niet aan te schaffen.

 

Er wordt door de groepsleiding toezicht gehouden als de (grote) kinderen aan de computer (met internettoegang) zitten. Het is altijd van belang om interesse te tonen in wat een kind achter de computer doet, om mee te spelen en met het kind in gesprek te gaan over het verschil tussen de digitale wereld en de echte wereld, zodat het kind de verschillen beter begrijpt.

De kinderen mogen slechts een beperkte tijd televisie kijken. Bijvoorbeeld naar een gekozen film of naar een programma wat geschikt is voor de betreffende groep.De regels bij tv kijken of bij de (spel)computer zijn: beperkt gebruik!

 

Kleding en schoeisel

De kinderen spelen intens in BSO Hello Kiddies  en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil wordt. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven en plakken. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. BSO Hello Kiddies kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De ervaring heeft geleerd dat

kinderen graag hun schoenen uittrekken als ze spelen. Dit speelt en is prettiger. Wij adviseren

u te zorgen dat uw kind in BSO Hello Kiddies  sloffen met een goed profiel, of antislipsokken draagt. 

Verdere huisregels

 • We zeggen gedag tegen de leiding als we binnenkomen en als we weggaan.
 • We behandelen elkaar met respect en doen geen dingen bij anderen die we zelf ook

niet leuk vinden (zoals pesten).

 1. We respecteren iedereen zoals ze zijn.
 2. We vragen eerst of iets mag en dan pas doen we het.
 3. We ruimen na het spelen of knutselen alles weer op.
 4. We gaan netjes om met het materiaal waarmee we werken of spelen.
 5. We behandelen eten met respect want we kunnen niet zonder.
 6. We schreeuwen niet door de groep en door de gangen.
 7. We helpen elkaar waar en wanneer dat nodig is.
 8. We zijn aardig voor en tegen elkaar.
 9. We schelden en vloeken niet op de groep, je kan daar anderen ook pijn mee doen.
 10. We praten onze ruzies uit voordat we naar huis gaan (als die er zijn). Dan kun je de

boosheid sneller vergeten.

 • Boos zijn mag, maar er is een grens!
 • We doen elkaar geen pijn en spugen niet op elkaar.
 • We laten elkaar uitpraten.
 • We fluisteren niet in gezelschap.
 • Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd

 

Foto’s en video / Facebook

Wij hebben een Facebookprofiel aangemaakt voor het kinderdagverblijf.

Dit Facebook account is alleen voor de ouders, buitenstaanders die niet geaccepteerd zijn door ons zullen geen toegang krijgen. Regelmatig worden binnen de Kinderopvang Hello Kiddies foto’s en video-opnamen gemaakt voor gebruik, op de website, tijdens groeps overleggen en ouderavonden. Wij maken Foto´s op verjaardagen, feestdagen, uitstapje of gewoon als we aan het spelen zijn in de tuin. Alle foto’s van de uitjes, dagelijkse activiteiten worden in mapjes geplaatst in Facebook zodat ouders de foto´s van hun kind(eren) vanuit hier kunnen downloaden en kunnen opslaan op eigen PC, alleen als u toestemming hiervoor gaat geven.

Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan de groepsleiding kenbaar te maken. U kunt ons vinden via Facebook door Kindercentrum Hello Kiddies in te typen bij het zoeken

 

Groepsindeling bso

Onze gezellig ingerichte ruimtes voldoen aan alle veiligheidseisen. We hebben gebruik gemaakt van vrolijke en frisse kleurtjes en er zijn verschillende hoekjes gemaakt waar de kinderen kunnen spelen. Afhankelijk van de tijd van het jaar, thema’s of feestelijkheden wordt het hele pand omgetoverd tot een passend en prachtig decor. Denkt u aan Sinterklaas, Kerst, de seizoenen, Pasen, de boekenweek, etc. etc. Kindercenrum Hello Kiddies ziet er voor de kinderen en hun ouders altijd weer gezellig en aantrekkelijk uit. Er is genoeg te ontdekken en bekijken!  Bovendien heeft elke basisgroep bij ons een aparte slaapruimte en speelruimte. Ook buiten beschikken wij over een eigen speelgedeelte. Het is echter, zowel binnen als buiten, mogelijk om de groepen samen te laten spelen.

                

In de basisgroepen werken we met verschillende hoeken, om kinderen zoveel mogelijk uitdagingen te kunnen bieden.

- Bouwhoek ( bouwmateriaal voor grove motoriek)

- Speelhoek ( poppen, keukentje, auto’s etc)

- Lees/Kwebbelhoek ( Lekker zachte fauteuil met boekjes etc.)

- Spelhoek ( puzzels en spelletjes, muziekinstrumenten)

Natuurlijk zorgen wij er ten alle tijden voor dat enkel de kinderen die met de materialen om kunnen gaan ermee in contact kunnen komen. 

Dagindeling BSO

Globale dagindeling buitenschoolse opvang  

Het programma van BSO Hello Kiddies biedt een vaste structuur. Elke dag wordt er tijd en aandacht geschonken aan overgang en overdracht tussen school, bso en ouders, verzorging, samenzijn, vrij spel en exploratie. Kinderen vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Daarom worden er op de groepen vaste dagindelingen gebruikt.

Kinderen kunnen dan zelf de dag voorspellen en weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft hen een gevoel van (zelf)vertrouwen en veiligheid. Hiermee krijgen ze ook ruimte om ook zelf een gedeelte van de tijd in te vullen zoals zij dat willen.

 Er wordt bewust aandacht besteed aan de overgang van school naar de BSO. Tijdens het brengen en halen van de kinderen worden de bijzonderheden doorgenomen met de leerkrachten e/o ouders. Hierbij is er ook ruimte om de ouders te vertellen over de activiteiten die gedaan zijn en hoe het kind dat heeft ervaren.

 Kinderen worden altijd gestimuleerd om mee te doen met de aangeboden activiteiten. Als de leidster opmerkt dat een kind liever haar/zijn eigen weggaat, dan is daar alle begrip voor. De mogelijkheid is er om je even ‘terug te trekken’ indien daar behoefte voor is.

 Voorbeeld dagindeling ‘gewone’ schooldag

14.00 – 15.30

De kinderen worden opgehaald en komen aan op de BSO. Vrij spelen.

15.30 – 16.00

De kinderen wassen hun handen en gaan gezamenlijk aan tafel zitten om te eten, naar keuze wordt er iets te drinken ingeschonken

16.00 – 16.30

Als het weer het toelaat gaan de kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s) Anders blijven ze binnen om activiteiten te doen.

16.30 – 19.00

De kinderen spelen vrij binnen of buiten (ophaalmoment) vanaf 17.30 uur worden kinderen opgevangen in een samengestelde groep en gaan warm eten.


   

12.30. – 12.45

De kinderen worden opgehaald en komen aan op de BSO.

12.45 – 13.30

De kinderen wassen hun handen en gaan gezamenlijk aan tafel zitten om te lunchen, naar keuze wordt er iets te drinken ingeschonken

13.30 – 14.00

De kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s)

14.00 – 15.00

Er wordt een creatief- knutselwerk gemaakt samen met de kinderen

15.00 – 15.30

De kinderen wassen hun handen en gaan gezamenlijk aan tafel zitten om te eten, naar keuze wordt er iets te drinken ingeschonken

15.30 – 16.30

De kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s)

16.30 – 18.30

De kinderen spelen vrij binnen of buiten (ophaalmoment) vanaf 17.30 uur worden kinderen opgevangen in een samengestelde groep


 

Globale  dagindeling schoolvakanties opvang

De openingstijden van de vakantieopvang worden jaarlijkse opnieuw vastgesteld.

Tijdens deze schoolvakanties biedt  Kindercentrum Hello Kiddies hele dagen opvang. In de vakantie en tijdens studiedagen zullen de dagindelingen anders worden gemaakt. Er is dan meer ruimte om activiteiten te organiseren en excursies te maken.

 Is het slecht weer dat zullen wij de dag binnen doorbrengen op de BSO, dan ziet een dagindeling tijdens schoolvakantie opvang er al volgt uit:

08.30 – 09.30

De kinderen worden door de ouders, gebracht. Vrij spelen. Kinderen worden tot 09.00 uur opgevangen in een samengestelde basisgroep.

09.30 – 10.30

Gezamenlijk moment, de kinderen krijgen drinken en fruit

10.30 – 11.45

De kinderen nemen deel aan de aangeboden activiteit of gaan vrij spelen

11.45 –12.30

De kinderen wassen hun handen en gaan gezamenlijk aan tafel zitten om te warm te eten, naar keuze wordt er iets te drinken ingeschonken

12.30 – 15:30

Er wordt een creatief- knutselwerk gemaakt samen met de kinderen

15.30 – 16.00

Gezamenlijk moment, de kinderen krijgen iets te eten en drinken

16.00 – 16.30

De kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s)

16.30 – 18.30

De kinderen spelen vrij binnen of buiten (ophaalmoment) vanaf 17.30 uur worden kinderen opgevangen in een samengestelde groep

 

 

Veiligheid van de kinderen BSO

Het lopen van school naar de BSO

De kinderen verzamelen zich op een afgesproken plaats bij school.

De kinderen gaan niet rennen en zij wachten op elkaar op vaste punten en bij het oversteken. Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets in onze planning misgaat. Wij maken altijd de afspraak met scholen dat de kinderen onder toezicht van een volwassene zijn. Dit is in de meeste gevallen een leerkracht van de school. Oudere kinderen mogen zelf (eventueel met de fiets) vanuit school naar de BSO komen als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

 Kindcontracten

Oudere kinderen (meestal vanaf 8 jaar) krijgen individuele contracten, zogenaamde kindcontracten, als zij activiteiten gaan ondernemen buiten de vestiging of als ze zelfstandig naar de BSO lopen of fietsen. Deze contracten worden gemaakt na mondelinge afspraken met de leidsters van de BSO en ondertekend door de ouder, de groepsleiding en uiteraard door het kind zelf! Het kind leert op deze manier zijn verantwoordelijkheid te nemen en deze steeds meer uit bouwen. Uiteraard moet een kind eerst bewijzen dat het in staat is om de gemaakte afspraken na te komen voordat de volgende stap genomen wordt.

 

Vriendjes en Vriendinnetjes

Vriendjes of vriendinnetjes mogen in overleg komen spelen op de BSO. Daarbij wordt altijd overlegd met de ouder van het betreffende kind, ook over het ophalen, en er wordt gekeken  of de situatie in de groep (aantal kinderen en groepssamenstelling) het toelaat. Als het te druk is kan het vriendje of vriendinnetje niet komen. Er wordt tevens goed gekeken of alle  kinderen wel aan bod komen en niet steeds hetzelfde kind een vriendje meeneemt. De kinderen die komen spelen moeten voor een bepaalde tijd worden opgehaald. 

 Bij de oudere groep komen regelmatig buurtkinderen even langs. Dit is meer een in- en uitloop. De kinderen van de naschoolse opvang kunnen de buurtgenoten ook op het speelveld  van Hello Kiddies  ontmoeten.

 

Spelen bij andere kinderen thuis                                                   

Dat mag alleen na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

 Verantwoordelijkheid ouders in BSO Hello Kiddies

Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van BSO Hello Kiddies verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

 

Verdere veiligheidsregels

 1. We rennen niet in de ruimte of op de gang. Er zijn anderen die dat niet leuk vinden en de kans is groot dat je tegen iemand aan loopt of iemand omver loopt.
 2. De grote kinderen melden het altijd als ze naar een andere ruimte buiten de BSO gaan.
 3. We komen niet op het kantoor.
 4. We staan niet op het meubilair zoals tafels, stoelen, banken en kasten.
 5. We hangen onze jassen en eventueel tassen, vesten, sjaals en mutsen netjes op aan de kapstok.
 6. We gaan behoedzaam/voorzichtig om met scherp materiaal.
 7. We gaan behoedzaam/voorzichtig om met spelmateriaal. Er wordt niet mee gegooid, want dat is gevaarlijk en het spelmateriaal kan zo kapot gaan.
 8. We schoppen en slaan elkaar niet.
 9. We eten en drinken aan tafel.
 10. We doen koud water bij onze thee.
 11. We koken onder begeleiding. Als wij tosti’s maken letten wij erop dat we ons niet verbranden aan de hete tostiapparaat.
 12. We spelen niet met scherp bestek.
 13. Als we buiten in een ruzie verzeild raken waar we zelf niet uitkomen gaan we terug naar ‘t Zonnehoekje  om raad te vragen aan de leidsters.
 14. We houden ons aan de afspraken die in ons contract staan.
 15. We blijven bij elkaar als we in een groep naar buiten gaan.
 16. We vragen aan de leidster of we naar buiten mogen en zeggen waar we naar toe gaan.
 17. We letten op elkaar en waarschuwen onze groepsgenoten als er gevaar dreigt.

 

Calamiteiten  

In geval van een calamiteit, is er in het gebouw voldoende ondersteuning door andere volwassenen, met EHBO en of BHV diploma. Zij zijn ook betrokken bij de gang van zaken in het gebouw.

 Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in BSO Hello Kiddies bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de leidsters u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van BSO Hello Kiddies. Indien noodzakelijk evacueren wij de kinderen naar onze verzamelplaats speeltuin tegenover onze Kindercentrum. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen daar te komen halen. Meldt dan altijd aan de leidster dat u uw kind mee neemt.

 Mishandeling of vermoedens hiervan

Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. BSO Hello Kiddies  zal ouders uitnodigen voor een gesprek. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.

 

Auto parkeren

Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.Het is ten strengste verboden uw voertuig voor korte of lange duur buiten de parkeervakken voor ons pand te plaatsen. Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw voertuig een obstakel voor de verschillende hulpdiensten.

  

Veiligheid, verzekeringen & aansprakelijkheid

Om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen voldoen alle ruimtes aan alle veligheidseisen. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. Tevens beschikken wij over een ontruimingsplan; dit plan kunt u indien gewenst bij ons op kantoor inzien. Voor de ongelukjes die toch gebeuren, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, hebben wij een protocol  calamiteiten. In dit protocol staat beschreven hoe onze medewerkers moeten handelen bij gebeurtenissen als een ongeval met een medewerker of met een kind.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een geldige WA-verzekering. Kinderopvang ’t Zonnehoekje  heeft een ongevallenverzekering voor kinderen en medewerkers.

Mochten er meegebrachte (persoonlijke) spullen van kinderen ( kleding, speelgoed, verzorgingsspullen enz.) onverhoopt zoekraken of kapot gaan is Kinderopvang Hello Kiddies hiervoor niet aansprakelijk!